Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

B   NOTARIËLE AKTEN AFKOMSTIG VAN DE BUITENKANTOREN

05   MADURA

05.2   PROTOCOLLEN
8812
Minuut-akten, gepasseerd voor de assistent-resident Abraham Wilhelmus Justinus Stork.
1830 augustus 7 - 1830 oktober 22