Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

B   NOTARIËLE AKTEN AFKOMSTIG VAN DE BUITENKANTOREN

06   MALANG
8813
Repertorium.
1844 maart 1 - 1860 december 13
 
Akten gepasseerd voor de assistent-resident van Malang.