Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

B   NOTARIËLE AKTEN AFKOMSTIG VAN DE BUITENKANTOREN

08   REMBANG
8817
Minuut-akten, gepasseerd door resident Gustaaf Wilhelm Wiese of boekhouder Matthijs Kuijper, nrs. 2 - 9.
1801 november 30 - 1802 februari 2
1 omslag