Inventaris van de notariële archieven van Batavia en Ommelanden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

B   NOTARIËLE AKTEN AFKOMSTIG VAN DE BUITENKANTOREN

09   TEGAL
8818
Minuut-akten.
1738 mei 4 - 1743 oktober 2
 
Gepasseerd voor o.a. de assistenten Christoffel Loseken en Willem van Werkhoven, boekhouder Pieter Hous, resident Laurens Grothe of de inlands burger Zachius Sijmonsz..