Inventaris van het Hooggerechtshof van Nederlands-Indië (Hoge Raad van Justitie) 1620 - 1809
D.J. Kortlang
(c) 2003
Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta
This finding aid is written in Dutch.
Beschrijving van het archief
Naam archiefblok:
Raad van Justitie
Periode:
1620 - 1809
Archiefbloknummer:
Omvang:
10 meter; 172 inventarisnummers
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands.
Soort archiefmateriaal:
Archiefbewaarplaats:
Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Jakarta
Archiefvormers:
Hooggerechtshof van Nederlands-Indië
Samenvatting van de inhoud van het archief:
De Raad van Justitie te Batavia werd in 1620 opgericht. De Raad hield zich bezig met alle zaken, zowel civiel als crimineel, waarbij VOC-dienaren betrokken waren. De Raad fungeerde ook als hoofdrechtbank voor het octrooigebied en was dus daarmee ook de instantie voor appèl op sententies van lagere rechtbanken, zoals de schepenbank, landraden, arbitragezaken en van de raden van justitie in de diverse vestigingen in het octrooigebied. Het archief bevat memorialen, correspondentie, sententies, processtukken en venduboeken. Er zijn ook instructies en regelgeving van de Raad.