Inventaris van het Hooggerechtshof van Nederlands-Indië (Hoge Raad van Justitie) 1620 - 1809

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

2    Ingekomen en minuten of kopiën van uitgaande brieven
120-121
"Consideratiën en Advijzen" Ingekomen adviezen of commissoriale rapporten met rechtskundig advies betreffende lopende gerechtszaken.
1781 - 1807
2 banden
120
1781 - 1792
 
121
1781 - 1807
 
122
Brief van de schepenbank met verzoek om toezending afschriften van stukken betreffende de zaak van de Chinees Yo Soeiteek.
1804
1 stuk
123-126
Briefwisseling met de Hoge Regering/Hoge Commissie.
1712- 1798
3 banden en 1 stuk
123
. Ingekomen stukken van de Hoge Regering, afschriften,
1712 augustus 1 - 1798 februari 9
 
124
. Ingekomen brieven van de Hoge Regering,
1749 juni 17 - 1766 mei 9
 
125
. Brief van de Raad van Justitie aan Gouverneur-Generaal en Raden inzake onenigheid tussen de Raad en de water-fiscaal, minuut of kopie.
1777 maart 3
 
126
. Brief van de Raad van Justitie aan de Commissarissen-generaal [Hoge Commissie], minuut.
1796 november 2
1 stuk
127-128
Briefwisseling met Raden van Justitie in het octrooigebied.
1749 - 1794
2 banden
127
. "Afgaande Indiaasch Brieven boek". Minuten van uitgaande stukken naar Raden van Justitie in het octrooigebied.
1749 juli 4 - 1785 juni 18
 
128
. "Aankomend Indiaasch Brievenboek"; Ingekomen stukken van Raden van Justitie in het octrooigebied.
1777 januari 15 - 1794 april 15
 
129-136
Minuten van uitgaande brieven aan de Heren XVII [en taakopvolgers].
1713 - 1799
8 banden
Er zijn twee -gedeeltelijk overlappende - series. Een serie is geschreven op groot formaat bladen. De tweede serie is op folioformaat.
129
. Folio 1.
1713 - 1727
 
130
. Folio 2.
1729 - 1736 juli 17
 
131
. Folio 3.
1738 - 1767
 
Inliggend 2 repertoria, waarvan 1 van later datum, met verwijzing naar data.
132
. Folio 4.
1755 - 1757
 
Fragment. Voorkant ontbreekt.
133
. Folio 5.
1768 mei 9 - 1782 december 30
 
"Copie-brieven" . Letter "B".
134
. Folio 6.
1783 augustus 4 - 1799
 
135
. Groot 1.
1736 januari 4 - 1744 november 30
 
136
. Groot 2.
1767 augustus 9 - 1782 december 30
 
Ook enkele brieven aan andere instanties in Patria.
137
Vertoog van Joan de Mauregnault gericht aan Gouverneur-Generaal en Raad betreffende de "Ceylonese bloedraad" uit de periode van gouverneur Petrus Vuijst, afschrift.
1731 november 20
1 stuk
Niet duidelijk of dit stuk bij het archief van de Raad van Justitie hoort.