Inventaris van het Hooggerechtshof van Nederlands-Indië (Hoge Raad van Justitie) 1620 - 1809

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

5   Processtukken
165
Extract uit verzoekrol betreffende appointement van Johannes Hermannus Binninghoff.
1716 augustus 31
1 stuk
166
Diverse losse processtukken.
1728 - 1809
1 pak
Gepagineerd. Waarschijnlijk in 19e eeuw bij elkaar gevoegde losse stukken. Bevat veel declaraties van kosten door procureurs.
167
Processtukken betreffende een criminele zaak tegen de slaaf Fortuijn van Boegis.
1772 - 1773
1 omslag
168
Stukken betreffende de secrete resolutie van de Hoge Regering in de zaak van de Pruisische schipper Samuel Nuske tegen de advocaat-fiscaal Jan Cornelis Luijken, met retro-acta, afschriften.
1784 - 1785
1 omslag
169
Register van kopie-stukken in de zaak van Willem Popkens, waterfiscaal, optredend als advocaat-fiscaal contra de gedaagde Willem Jacob Andriessen, commandeur en opperequipagemeester.
1796
1 stuk
170
Processtukken betreffende de zaak van de mishandeling van het raadslid Frans van Stipriaan op het schip "America" gaande van Philadelphia naar Batavia.
1802
1 omslag
Stukken genummerd letter "U" en letter "W".