Inventaris van het Hooggerechtshof van Nederlands-Indië (Hoge Raad van Justitie) 1620 - 1809

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

6   Venduboeken
171-172
Registers van venduties gehouden ten overstaan van commissarissen van de Raad van Justitie, met indices.
1795 - 1806
2 banden
171
. Insolvente boedels.
1795 november 14 - 1806 oktober 25
 
172
. Bij parate executie.
1795 november 25 - 1806 augustus 23