Inventaris van stukken afkomstig van het Vendukantoor te Batavia, (1747-1794) (1804-1807)
Triana Widyaningrum
(c) 2004
Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta
This finding aid is written in Dutch.
Beschrijving van het archief
Naam archiefblok:
Vendukantoor te Batavia
Vendukantoor
Periode:
1747-1794, 1804-1807
Archiefbloknummer:
Omvang:
1 meter; 17 inventarisnummers
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands.
Soort archiefmateriaal:
Archiefbewaarplaats:
Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Jakarta
Archiefvormers:
Vendukantoor te Batavia
Samenvatting van de inhoud van het archief:
In 1642 stelde de Hoge Regering in Batavia de eerste vendumeester aan. De vendumeester hield zich bezig met publieke verkopingen. Naast de zogenaamde vrijwillige verkopingen door het vendukantoor vonden er ook openbare verkopingen plaats op last van de schepenbank en het college van weesmeesters. Het is niet duidelijk of er echt sprake is geweest van een zelfstandig archief van het Vendukantoor. Onderhavige collectie is door Van der Chijs in zijn inventaris apart beschreven onder de rubriek Venduzaken". Het bevat fragmenten van de administratie van het vendukantoor, zoals vendurollen en kwitantieboeken.