Inventaris van stukken afkomstig van het Vendukantoor te Batavia, (1747-1794) (1804-1807)

Beschrijving van het archief

Inhoud en structuur van het archief

Verantwoording van de bewerking
In de inleiding is reeds gesteld, dat het onduidelijk is of er echt een apart archief van het Vendukantoor heeft bestaan, of dat er vermenging heeft plaatsgevonden van archiefstukken. Er is voor gekozen om de al door Van der Chijs als apart bestand aangemerkte collectie intact te houden, omdat het onmogelijk is de stukken terug te plaatsen in andere archieven. Wel wordt verwezen naar andere stukken betreffende venduzaken in de archieven van o.a. de Schepenbank en het college van Weesmeesteren
Aangezien deze toegang is gemaakt als onderdeel van het VOC-project door archivarissen van het ANRI, is de voorlopige nummering na eindredactie door de projectleider niet meer herzien, maar is wel de volgorde van de stukken enigzins aangepast. Vandaar dat er geen opeenvolgende nummering toegepast is.