Inventaris van stukken afkomstig van het Vendukantoor te Batavia, (1747-1794) (1804-1807)

Beschrijving van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Openbaarheidsbeperkingen
Alle archiefbescheiden behorend tot het archiefblok zijn volledig openbaar.
De rechtstitel is (nog) onbekend