Inventaris van stukken afkomstig van het Vendukantoor te Batavia, (1747-1794) (1804-1807)

Beschrijving van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Beperkingen aan het gebruik
Sommige stukken zijn in slechte staat en kunnen pas ingezien worden na verkregen toestemming van de staf van het ANRI
Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.