Inventaris van stukken afkomstig van het Vendukantoor te Batavia, (1747-1794) (1804-1807)

Beschrijving van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Citeerinstructie
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Arsip Nasional Republik Indonesia, Vendukantoor te Batavia, inventarisnummer ...
VERKORT:
ID-JaAN, Vendukantoor, inv.nr...