Inventaris van stukken afkomstig van het Vendukantoor te Batavia, (1747-1794) (1804-1807)

Beschrijving van het archief

Verwant materiaal

Afgescheiden archiefmateriaal
In de naar Nederland overgrachte archiefgedeelten van de Schepenbank komen ook stukken betreffende venduzaken voor