Inventaris van stukken afkomstig van het Vendukantoor te Batavia, (1747-1794) (1804-1807)
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
1-3
Vendurollen gehouden door stadsvendumeesters van publiek verkochte goederen voor rekening van diverse personen.
1751 - 1776
2 banden en 1 katern
1
. Van de stadsvendumeester Bartholomeus Visser.
1751 januari 6 - 1751 juni 29
 
2
. Van stadsvendumeesters Pieter Mossel en Christiaan Willem Meij, fragment.
1762 februari 4 - 1762 januari 12
1 katern
3
. Van stadsvendumeesters Jan van Polanen, Bartholomeus Visser en Matthijs Romswinkel.
1776 februari 16 - 1776 december 16
 
4
“Rekeningen van verkochte vaste goederen in het Heren logement”, fragment afkomstig uit band.
1762 februari 25, 1762 juni 12
2 stukken
5-6
Notitieboekjes van een vendumeester bijgehouden op veilingen met aantekeningen van opbrengsten, prijzen ed.
1759 - 1767
1 bandje en 1 katern
5
1759 augustus 29 - 1760 oktober 27
 
6
1767 augustus 1 - 1767 oktober 8
 
7-8
“Vendukaternen” Lijsten van verkochte goederen per vendutie met opgave van naam koper en bedrag en verwijzing naar kavelnummer.
1766 - 1776
2 banden
7
1766 oktober 13 - 1767 december 21
 
8
1776 februari 2 - 1776 december 16
 
9
Vendumemoriaal "no 1”, register van ontvangen betalingen [vendupenningen] en uitbetalingen aan vendumeester.
1759 september 1 - 1760 mei 28
1 band
“Volgt memoriaal no 2”.
10
“Memoriaalboek beginnende den 15 febr 1763 en eijndigt den 26 october 1764” “Journaal voor Pieter Mossel en Steeven Lieve Garrisson beginnent den 8 november 1764” Overzicht van ontvangsten en uitgaven.
1763 februari 15 - 1764 oktober 26
1 band
Het journaal bevindt zich niet in het register. Het grootste deel van de band is leeg.
11
“Samenvoeging van alle kwitanties die aan de afslager Johannes van Santen terhand zijn gesteld ter invoerdering van vendu penningen”, periodieke lijsten, getekend door C.W. Mei.
1762 maart 16 - 1762 augustus 28
1 katern
12-17
Kwitantieboeken. Registers van personen “die competeren uit de gehouden vendutie” met aantekening van betaling door de vendumeester en quitering door de verkopers, met indices.
1737 - 1760
5 banden en 1 katern
12
. Kwitantieboekje
1737 - 1739
1 katern
Zonder index.
13
1755 juli 9 - 1755 december 24
 
14
1756 januari 10 - 1756 juni 24
 
15
1756 juli 1 - 1757 maart 24
 
16
1757 maart 25 - 1757 november 30
 
17
1759 november 14 - 1760 oktober 10