Masters Of the Orphan Chamber

Testator(s):
Joost Lons
Arriaantje Sterrevelt

29 Julij 1692

Verkoping der goederen van den vrijborger Joost Lons en sijn huijsvrouw Arriaantje Sterrevelt; die naar alle gevoelens met de retourvloot weggeloopen zijn; welke eenige naargelaten goederen en drie kleijne kinderen van den Edelen Hr:e Gouverneur, en den E: A: Raad van Justitie op den 23 Julij 1692, aan de E: Weeskamer geweesen sijn; welke goederen van de E: Weesmeesteren op den 29 Julij 1692; bij openbare opveijlinge aan de meestbiedende; in presentie van de ondergeschreeven gecommitteerde Weesmeesteren sijn vercogt geworden en hebben gerendeert als onder compt tevolgen, namentlijk

Rd:s
1 blicke slaa mantje Bouman 0:6:--
1 vuurtesje
2 backjes
1 laatje met garen
1 mantje Bouman 0:2: 1/2
1 scheeps lamp
1 koopere blaker
1 koperen pan en decksel Jan de Suer 0:4: 1/2
2 ijseren vuurtangen
1 ijseren vuurschop
1 koperen potje Jan Fuber 0:5:--
1 vergiettest
2 hackmessen
1 koperen pannetje Jan Smith 0:7:--
1 hamer
1 schuijmspaan
1 koperen lepel
1 koperen pannetje Jan Fuber 0:12: 1/2
1 strijk ijser
1 hamer
1 roostertje om't ijser op te sette
1 koper vijsel, en stamper Jan de Suer 2:7:--
1 porcelijne kan
1 porcelijne kom
1 doosje
1 porcelijne boterpot Ocker Cornelisz 1:--
1 porcelijne kannetje, en een porcelijne kleijntje
1 Schinees beeltje
2 glase flesjes
1 Bijbel Coopman 1:2:--
1 testamentje
1 kopere trompet Willem Duijster 0:4:--
2 swarte franje handschoenen
5 tinnen tafelborden Ocker Cornelisz 1:6:--
4 tinnen tafelborden Ocker Cornelisz 1:2: 1/2
1 tinne kom Ocker Cornelisz 0:7: 1/2
1 soutvat
3 tinne bekertjes
3 tinne schotels Jan Goder 1:5: 1/2
1 kopere gewigt en 2 kopere schaltjes
7 tinne lepels Jan Fuber 0:2: 1/2
10 tinne Ocker Cornelisz 0:4: 1/2
2 tinne schootels Matthijs Wigman 1:1: 1/2
1 glaasje
1 mes
2 tinne schootels Matthijs Wigman 1:6: 1/2
1 tinne [schootels] Bouman 3:0: 1/2
1 tinne [schootels] Ditloff Bibout 3:3:--
7 spel speelkaarten Barent Burgert 0:4: 1/2
1 sakje met mostert zaat
wat naalden en spelden Ocker Cornelisz 1:2:--
1 sackje blauwsel Siebert Bensing 0:4: 1/2
1 sackje blauwsel Jan Wessels 1:3:--
1 ledige kist Frans Dirksz: horlogiemk:er 2:6: 1/2
1 karbijn Jan de Suer 1:9:--
1 draagbant
1 draagbant
1 snaphaan Jan Smith 3:9: 1/2
1 ijseren braatspit Hendrik Mulder 1:3: 1/2
2 ijsers om op te draijen
1 ijsers hengel
1 ledige kelder met 3 flesjes Harmanus Meijrop 0:4:--
1 kegel spel met 2 ballen Jan Fuber 0:0: 1/2
2 ijeren mokers
1 schilderijtjen
1 stoof Christoffel Groenewolt 0:2: 1/2
1 bak
1 kapstock
1 vaatjen
2 graven de heer Simons 0:7:--
2 lampen Jan van den Bos 1:--:--
1 rolhoutje
2 water emmers Jan Maarschalk 1:4:--
1 ijseren pot Barent Burgert 2:2:--
1 pick
1 kabinetje, en voetje met eenige rommeling de heer Simons 1:2:--
1 kelder met 8 flesjes Jan van de Bos 1:2:--
1 moster pot
1 tregter
3 kannetjes
1 kelder met 6 flessen Ocker Cornelisz 0:6:--
1 ledigh aam Jan Botman 1:--:--
1 ledigh halv aam Ditloff Bibout 0:7:--
1 vaatje
1 vuurhaak
1 rackje juff:r Blum 0:6: 1/2
1 bultsak Hendrik Mulder 3:4:--
1 peule
1 bultsack Catharina H: Smith 10:4:--
1 peule
6 kussens
1 combaars
1 zeijn Ocker Cornelisz 1:2:--
1 stuck was
1 passer
1 beugel
1 backje
1 treeft Ocker Cornelisz 2:2:--
1 koke pan
1 aardepot
1 theeketel Johannes Vogel 2:3:--
1 convoor
1 kopere pannetje Albert Raav 0:1:--
1 zaagje
2 backjes
3 theef flesjes Jan Coutse 0:5 1/2:--
1 trekpotje
1 vuurtesje
1 sakje met zaat Jan Brans 1:1:--
3 kussentjes
1 boor
1 kan
1 ledige kist Jan Brons 1:1:--
2 thee rackjes Jan Brons 1:--:--
1 peerde toom juff:r Bason 2:1: 1/2
1 spiegeltje met een swarte lijst Bastiaan Colijn 2:0: 1/2
1 ledige zack Ocker Cornelisz 0:3:--
1 ijser om uijen te graven
1 laatje
1 schalmeij
1 ijsren pot Pieter Barrelje 2:7:--
1 ijsren pot Jan Lammertz: Meijburgh 2:4:--
2 groene gordijnen Ocker Cornelisz 0:5:--
1 kamme koker
1 kist met rommeling Hans Lutteketroost 1:5: 1/2
1 rustbank Ocker Cornelisz 2:5:--
2 prenten
2 stoelen Jan Smith 2:0: 1/2
2 stoelen Willem Hendrikx 2:1:--
2 stoelen Jan Smit 1:6: 1/2
3 stoelen Matthijs Wigman 1:2:--
1 [stoelen] Ocker Cornelisz 1:6:--
2 backjes
1 vaatje Jan de Suer 0:4:--
1 kelder
9 eyijer doppen
1 kannetje
wat ouden touw Jan van den Bos 0:2:--
1 ronde tafel Klaas Leendertsz: v: Houten 5:1:--
1 swarte kooij Catharina Smith 7:--:--
1 kadel Bastiaan Colijn 1:3: 1/2
2 sacken sout van Brakel 0:5:--
1 slaav genaamt Anthonij Ocker Cornelisz: 105:--:--
1 slaavin genaamt Maria Juff:r Cruse 150:--:--
1 oude wagen Joris van Stralen de wagen 7:6:--
3 trekbeesten Jan Stevensz: Botman 2 beesten 24:0: 1/3
Barent Burgert een beest 5:0: 1/3
het paard is nogh niet gevonden; waar naa al 2 dagen gesogt is.
Somma rd:s ƒ397:3: 1/2

Aldus vercogt den 29 Julij a:o 1692 ten huijse van den vrijborger Jan Smith aan Caab de Goede Hoop.

Ons als gecommitteerde Weesmeesters: F:s v:d: Staell, Adriaen van Brakel

Mij present: A: Coopman, Secretaris