Masters Of the Orphan Chamber

Testator(s):
Johannis Daniel Kriel

13 April 1767

Inventaris van wijlen den overleede Johannis Daniel Kriel

1 sulver singenet
1 p:r sulver schoen gespens
3 p:r sulver knie gespens
1 sulvere halslot
2 paar eijsere rouw gespens
2 scheer messen
1 penne mes
1 verlakt kisjie
1 rust bank
1 pijperack
4 vogelkouwe
1 verrekeijker
3 snaphaanen
1 eijsere pot
7 postelijne borden
1 hand bijl
1 stoof
1 swarte rok
2 swarte kammesools
2 swarte broeken
1 blaauwe rok
1 blaauwe kammesool
1 blaauwe broek
2 blaauwe rockken
1 blaauwe kammesool
2 hoede, 1 hoed Joh: David Kriel voor 8 schell:
1 lamfer
1 parteij boeken
2 pruijken
1 kist met rommeling
1 kopere klock
1 kissie met rommeling
3 parseijsers
1 paar kamoeste schoene
1 paar muijlen
1 kan
2 potjes
1 kist met rommeling
1 sulvere lepel en vork; bij Louis Karstens volg:s rapp:t van David Jourdaan
1 partij ouwe stoelen
1 tafel
1 p:r goude hembdsknoopen, bij Pieter Strijdom
1 silvere beugel, bij Louis Karstens
1 tinne waterpot verkogt 12 sch: Dirk Coetsee d’ oude
42 mudde koorn 20 m:d verkogt - rest nog 22 m:d
2 varkens, Johan: David 20 schell:

Uijtstaande penningen
Rd:s
vold:n - bij Martinus van der Spuij 12
bij Jacob:s Peterus Kriel 16
Zomma 28

den 13 April 1767.

Als getuijge: F: Wannenburgh, Jacobus van Aarde, Jan Jurgen Kotse

Nog

Vermaakt aan Johannes David Kriel
1 slaave jongen gen:t Piet van de Caab
1 ledikant
1 bed
1 rijdpaard met sadel en toom
1 merriepaard

Lasten
Rd:s
vold:n aan Christiaan Bless voor maakeloon van een kleed 5:4
vold:n aan Jan Christoffel Flek volg:s reek:g 33:36
vold:n aan David Jourdaan geleent geld 8:--
vold:n aan den Hottentot Februarij voor oppassen in de siekte 1:24
vold:n aan David Jourdaan voor geleende dragers geld 12 ducatons off 18:--

Erfgenamen ab intestato
alle heele susters en broeders en derselver representanten 1) Elisabeth Kriel gehuwt met den burger Louis Karstens
2) de 7 nagelatene kinderen van wijl: Eva Catharina Kriel getrouwt geweest met Fredrik Potgieter in naamen:
1) Johannes Harmanus Potgieter
2) Elisabeth Anna
3) Isabella
4) Emerentia
5) Harmanus Lambertus
6) Evert Fredrik
7) Jacobus Theodorus
3) Jacobus Petrus Krie
4) Johannes David Kriel
5) Harmanus Kriel
6) Theodorus Kriel
halve suster van vaders weegen 7) Maria Kriel getrouwt met Coenraad Mulder