Masters Of the Orphan Chamber

Testator(s):
Christiaan Valentijn Berning

3 Februarij 1787

Rhenius

Inventaris van alle sodanige goederen, als ab intestato metter dood zijn ontruijmd ende nagelaten door den burger Christiaan Valentijn Berning ten voordeele van desselvs overgeblevene wed:w Catharina Magdalena Ekkerhout ter eenre, en hunne bij den andere in huwelijk verwekte twee minderjarige kinderen, in naamen

Johan Michil oud 6 jaaren en ter ander sijde
Frederik Gillis Ekkerhout oud 3 jaaren

sodanig ende in diervoegen als dezelve door ons onderget: gecomm:e Weesmeesteren zyn opgenoomen, bestaande in als volgt, namentlijk

Een huijs en erf staande ende geleegen in deeze Tafel Vallije in ’t Blok No: 14 en aldaar een gedeelte van No: 1 thans genommert 2

In ’t evengem: huijs en aldaar

In ’t voorhuijs
1 roode ophaal gordijn met zijn plank
1 vierkante tafel
1 ronde etens tafel
1 glase castje met zyn tafel
11 stoelen
1 boekenrakje
1 dam bord
1 rood coper theemachine

In de camer ter linkerhand
3 spiegels met vergulde lijst in soort
3 spiegels met note bome lijst in soort
14 schilderijen in soort
1 vierkante tafeltje
1 pijperak
1 rakje
1 schrijflaadje
1 led:e kistje
1 thee bak
3 houte vuurstooven
1 klijne horologie kast
1 coekoek defect
3 blikke trommels in soort
6 aarde cast beelden
2 glase arm blakers
5 porc: schotels in soort
9 porc: borde in soort
3 aarde potten in soort
1 porc: boterpotje defect
1 glase caraf
1 tinne olij en azijn stander
1 tinne coffijkan met zijn cop:e tesje
2 tinne melkkannetjes
1 tinne zuijkerdoos
1 tinne kandelaar
1 tinne zoutvat
1 tinne trekpot
1 tinne ketel met zijn cope:re confoir
2 tinne schotels
6 tinne lepels
1 tinne soup lepel
7 tafel messen in soort
3 stale vorken
1 cop:e schaal met zijn ijzere balance
3 stukke loot en 1 ijzere gewigt
2 ijzere haken met cop:e knoppen
1 cop:e kandelaar
1 cop:e strijkijzer
2 blicke blakers
4 wit aarde theebusjes
1 bruin aarde suijker pot en 1 aarde soutvaatje
1 schiet geweer met een patroon tas
2 schoene schuijers
1 ijzere handschroef
1 aarde melkketeltje

In de agter kamer
1 kleedere cast
1 led:e kist
1 horologie makers werks tafel met 1 yzere schroef en voorts een parhij horologie makers gereedschappen

In de combuis
1 led:e combuis rak
1 combuis tafel
1 rijstblok met zijn stamper
1 vleesch blok
2 ijzere potten in soort
1 cop:e kookketel
2 ijzere drievoeten
1 ijzere rooster
2 ijzere schoorsteen kettingen
1 ijzere capmes
1 ijzere potlepel

Op de agterplaats
1 ledikant met een gestreepte behangsel
1 etens cast
2 ophaal gordijnen in soort
1 ledige kist
1 hoede kast
1 water halfaam
2 balijs, en voorts een partij romm:g
1 vogelkooij
2 hekken

Slavinnen
1 slave meid genaamt Clara van Mosambique

Lasten des boedels
Rd:s
aan Gereformeerde Kerk ƒ1000 ofte 333:16
aan den burger Hend:k Elshout ƒ5000 ofte 1666:32

Aldus gedaan en geinventariseerd aan Cabo de Goede Hoop den 3 Febr: 1787

Als gecommitt:e Weesm: P:s J:s Trüter, A:G: Muller

Mij praesent: C:L: Neethling, Secret:s