Masters Of the Orphan Chamber

Testator(s):
Maria Steijn

22 November 1724

R: Tulbagh

Staat ende inventaris mitsgr:s taxatie der goederen, naargelaten en met er dood ontruijmt door Maria Steijn, ten voordeele van haar naargelatenen man Hermanus Kriel ter eenre, en dogter Maria Kriel ter andere zijde, soo als als 't door de ondergetek:de daartoe versogte goede mannen ter presentie van 't kinds grootvader Jacobus Steijn is gedaan, namentlijk

Op de solder
ƒ
1 buijdel moole met toebehoren 100
60 ledige meel sacken 80

In de twee kameren, lings en regter hand
ƒ
2 ledicanten met hare behangselen 100
4 tafels 25
20 stoelen 60
1 lessenaar met sijn voet 24
6 racken in soort 15
20 portselijne schotels 15
40 portselijne tafelborden 12
18 portselijne boterpieringjes 2
12 kelkjes en 8 spoelkommen 4
100 copjes en pieringjes 12
1 tiktak bord met houte schijven 3
2 trekpotte 3
1 capstok, 1 spiegel, 1 pijperak, 1 almanak en 4 theebakjes 8
2 viervoets kisten waarin 6
2 pak mans kleeren 120
3 pak vrouwe kleeren
6 beddelaken en 24 cussen slopen 18
6 tafel laken en 40 servietten 15
12 hemden, 12 dassen en 6 neusdoeken 36
3 bultsacken, 2 peulen, 14 kussen en 2 combaerse 200
wat out silver 30
2 silvere lepels en 4 silvere vorken 25
1 silvere tabaks dose 18
5 goude ringetjes 72
2 goude handslootjes 12
2 goude hemdknoopjes 9
1 pr: goude krabbetjes 6
1 goude haarnaald 12
1 goude halsketting 50
1 rotting met een goude knoop 24

In 't voorhuijs en combuijsje
ƒ
1 hand vatt met een balie 3
2 vogel kouen 4
4 copere candelaars met 8 snuijters 14
2 strijkijsers 4
1 lepelrak met 12 tinne lepels 3
2 tresellen 2
2 ijsere potten, 1 lepel, 1 schuijmspan en vleesvork 15
2 theekeetels waarvan 1 onbequaam 6
1 rooster, 1 drievoet, en 1 tang 6
2 vuurtesjes 2
1 coffij kan 8
2 oude sadels met toebehoren 60

In de backereij
ƒ
2 troggen, 1 tafel, 1 bank en braak 50
7 copere broodplaten 36
6 brood mande 12
4 emmers en 2 watervaten 12
2 balansen met haare schalen 12
200 lb lood gewigt en 10 lb coper gewigt 33
1 paarde wagen 100
4 paarde tuijgen met tomen 32
5 paarde 400

ƒ
3 manslaven 1000
ƒ2930

ƒ ƒ
aan contant geld 250
de gesagh:n Pool is nog p: saldo schuldig 150 400
Somma ƒ3330

De volgende cred: komt van den boedel als
ƒ ƒ
d' E: Weescamer luijd obligatie 1000
Jan de Witt luijd obligatie 1000
m:r Eksteen luijd reeq: 420
2420
Resteert ƒ910

Aldus g'inventariseert ende getaxeert aan Cabo de Goede Hoop den 22 Novemb:r 1724

Victor Sprinckmeijer

Nicholaas van Wieelligh

Hermanus Kriel

Jacobus Steijn