Masters Of the Orphan Chamber

Testator(s):
Piet Booijsens

6 December 1832

Opgenoomen goederen van weijlen Piet Booijsens

een out osse wagen mit seijn trektuig
3 trek ossen, een kis
1 taavel
2 out stoelen
3 potten
2 emmers
1 lek vaatje
4 borden
5 leepels
3 vurken
1 schootel
1 keetel
1 trek pot
1 rooster
1 bet
1 omslag mit agt booren
1 bank schroef
1 dissel
1 saag
1 sneijmes
en wat ou gereetschap
1 aarden pot
1 paar moolen steenen
1 vlesje

Als getuigen: Petrus J: Dupreez, J:J: Coetser, P:S: Nortje

procreated in wedlock with Sanna Human Anna Maria Booysens 20 years of age
Matthys Booysen 19
Sanna Booysen 17
Petronella Booysen 12
procreated in wedlock with Aletta Snyman Piet Booysen 8 years of age
Aletta Booysen 6
Willem Booysen 3
female child not baptized 6 months

Pieter Joh:s Booysen died on 4 August 1832

This statement is given up by Pieter Andries Gous who brought the letter and inventory on this 6:th day of Dec:r 1832

J:M:K:J