Masters Of the Orphan Chamber

Testator(s):
Jacobus Petrus Kriel

15 Maart 1781

Inventaris des boedels van wylen Jacobus Petrus Kriel, en zyne overgeblevene huisvr: Ester Roux, heeft nagelaten zes minderjarige kinderen, van desen boedel afgezien, vide resolutie van den 15 Maart 1781.

3 beddens met zyn toebehoor
1 ledikant met zyn toebehoor
1 cadel
1 oude cast
2 kiste in zoort
6 oude stoelen in zoort
1 klyne kist
1 capstok
3 tavels in zoort
4 rakken in zoort
2 douzyn borde in zoort
10 schottels in zoort
2 tinne schootels
2 vogel kouwen
1 spiegel
1 hand was balie met zyn bak
2 emmers
1 dousyn tinne leepels
1 half dousyn vorken
1 partij tegoet in zoort
3 eyserpotte groot en klyn
2 koekepanne
1 schuymspan lepel en vlees furk
1 drij voet en rooster
2 schoorsteen ketens
1 strijk eyster en koffijkan
2 oude keetels
1 kopere kandelaar
1 party oude planke
2 oude zaadels
3 ruens rypaarde een oud
1 oude vat
1 half aam
1 tinne trekpot
heeft 60 a 70 rd: aan bekende schulden en nog enige onbekende

Dese persoone als onder tykent

Martinis Akkerman

Booije Booijsen