Masters Of the Orphan Chamber

Testator(s):
Maria van de Westhuijsen

13 Augustus 1734

N:s Leij

Inventaris van alle sodanige goederen, als ab intestato zijn nagelaten en met de dood ontruijmt door Maria van de Westhuijsen, laast weed: wijle den landbouwer Samuel Walters, ten voordeelen van

haar seven in wesen sijnde kinderen als Gerrit in voorig huwelijk bij haar eerste overledene man verwekt
Jan
Pieter en
Bernardus van Nieuwkerken
Daniel oud 22 kinderen van ’t laaste bed
Nicolaas oud 20 en
Stephanus Sebastianus Walters oud 18 jaren

so en indiervoegen, als deselve door de ondergetekende gecommitteerde Weesm:n aan Cabo de Goede Hoop in presentie van de mondige erfgenamen sijn opgenomen en bevonden als volgt:

Een plaats ofte hofsteden gelegen in de Tijgerbergen, gen:t de Tijgerbergen
een plaats ofte hofsteden gelegen bij de Paardeberg onder Drakenstein, gen:t de Droge Valleij
een plaats ofte hofsteden gelegen aan de Paardeberg onder Drakenstein, gen:t Hoornbos
en opstal gelegen aan de Olifants Revier, gen:t de Zeekoevallij

Op de plaats in de Tijgerbergen

In de agterkamer
1 root ebbenhoute kabinet daar in
21 tafel en bedlakens
5 kas doeken
41 servetten
63 slopen
16 spreijtjes in soort
23 venster gardijnen, gardijnen met valletjes
12 vrouwe hemden
14 vrouwe rocken in soort
9 vrouwe japponnen
2 vrouwe cabaaijen
4 vrouwe hemdrokken
14 voorschoten in soort
23 neus doeken in soort
4 p:r vrouwe handschoenen
3 p:r vrouwe kapers
37 vrouwe mutsen
3 halsjes
9 kapjes
3 schouder manteltjes
1 rottang met een silvere knop
7 silvere lepels
2 silvere beugeltassen
1 silvere haak
1 mes en vorkje met zilvere heftjes
1 silver hals slootje met een haar naald
16 silvere hemdknoopjes
1 kettingje koralen met een goud slootje
4 goude hoepringetjes
2 goude hemdknoopjes
1 snuijfdoosje met een silver randje
1 kist daar in
1 partijtje bereijdsel
4 blicke trommels met groene thee
1 lap droguet met knopen en kemelshaar
4 chitsen in soort
1 gingam
1 lapje armosijn en 1 lapje chits
1 stuckje trielje en wat gaarn
5 stucke linnen in soort
6 rollen tabak
10 stenen seep
1 kist met rommeling
1 lessenaar met sijn tafeltje
2 spiegeltjes met vergulde lijste
2 theerackjes daarop
13 porcelijne spoelkommetjes
6 porcelijne borden
38 porcelijne kopjes en pieringjes
2 porcelijne scheerbekkens en 1 trekpot
17 porcelijne beeltjes in soort
1 stelletje kas potjes
3 bekertjes
5 bennetjes
2 ledikanten met behangsels, daarop
2 beddens
2 peulens
10 kussens
2 dekens
1 verkeer bort met schijven
4 gerridons en een paruijk bol
32 stoelen
24 stoelkussens

In de middelste kamer
1 glase kasje
1 kap stok
1 kopere hanglamp
9 schilderijtjes
4 fles kelders met wat rommeling
7 vierkante tafels
2 ovale tafels met een blad
4 rackjes
1 ledekant met sijn behangsel, daarop
2 beddens
2 peulens
9 kussens
3 combaarsen
2 kadels
2 kleerkassen
1 ledige kist
1 spiegel
1 Bijbel
2 houte ellen

In ’t voorhuijs ende combuijs
12 rackjes in soort
1 eetens kasje
1 rustbank met sijn matras
1 voetebank
2 pottebanken
2 slonsjes
1 kopere fontaintje met sijn balie
1 kopere lampet en becken
1 kopere schenkbort
3 kopere koffij kannen
4 kopere theketel en 2 kopere confoors
3 kopere vischketels
1 kopere vijsel en stamper
5 kopere kandelaars
4 kopere blakers
5 kopere snuijters
4 kopere quispedoors
4 kopere vuurtesjes
2 kopere raspjes
2 kopere schale met 2 ijzere balancen
3 kopere staartpannetjes
2 kopere tregters
2 kopere lampen
1 kopere tang en asschop
1 kopere poffertjes pan
3 kopere koekepannen
1 kopere vergiettes
2 kopere lepels
2 kopere taartepannen met deksels
1 kopere kaarsladen
4 kopere trommeltjes
1 karn en 3 emmers met kopere hoepels
1 koffij molen
15 tinne schotels
2 tinne schenkborden
22 tinne borden
1 tinne steek en 1 tinne scheerbekken
1 tinne gorgolet
5 tinne camerpotten
5 tinne kannetjes
1 tinne olij en azijn bakkje
2 tinne sous commetjes
2 tinne peperdoosen en een trekpot
2 tinne soup lepels
4 tinne soutvaten
1 tinne beker en tregter
1 tinne koffij kan
44 tinne lepels met sijn rak
1 tinne waterfles en een tinne bosje
1 kopere inktkoker en een kopere schuijmspaan
8 blicke trommeljes
1 blicke tregter, trekpot en beker
2 blicke blakers
7 ijzere potten
1 ijzere koekepan en 2 schopjes
1 ijzere rooster en 2 treeften
2 ijzere lepels en 3 vlees vorken
1 ijzere tang en 2 asschoppen
1 hak en 2 kapmessen
4 ijzere schoorsteenkettings
1 ijzere schuijmspaan
1 ijzere Chinees pannetje
2 ijzere braadspeten met sijn pan
1 schoorsteenlamp
2 rakborden
2 bakkisten
2 waterhalvamen
8 wateremmers
4 balies
6 houtebakken
1 rijstblok en stamper
3 meelsiften
37 porcelijne schotels
78 porcelijne borden
17 porcelijne spoelkommen
2 porcelijne melkbakjes
1 partij aardewerk
2 strijkijzers
1 partij drinkglasen
1 partij porcelijne theegoet
1 vogelkooij
4 porcelijne kaspotjes en 3 bekers
7 stoven
2 porcelijne carbassen
6 porcelijne bottels
3 porcelijne boterpotjes met 6 porcelijne pieringjes
4 houte doosen
10 messen
22 vorken
1 partij ledige flessen
1 cannasser met wat theesuijker

Op solder
2 lappen zijldoek
1 partij houtwerk
1 koorn harp
1 partij touwerk
3 coornschoppen
1 schepel
1 lantaarn
55 mudde klijne tarw
een partij rommeling

In de kelder
1 legger met rodewijn
41 ledige leggers
1 halve legger met wat brandewijn
4 ledige bier pijpen
2 ledige halvamen
1 wijnpers
8 baalijs
4 houte tregters
6 emmers
1 bereijdsel vaatje met een bereijdsel bak
2 copere verlaat kranen
1 copere tregter
1 copere tuijngieter
1 copere disteleer ketel met sijn slang en koelvat
1 partij ijzere hoepels
1 ijzere pot
1 tapoen en 1 deuvikboor
1 hamer en nijptang
4 ankervaatjes
1 partij stellingen
1 partij pompoenen
2 carbassen
3 wijn vlootjes

In de stal
8 paardetuijgen
6 toomen
1 partij dekstroo

In de hokken en op de werff
14 graven
3 harken
1 snoeijmes
2 schoffels
6 picken
1 koorn en 4 mistvorken
3 gaffels
1 partij sparren en verder houwtwerk
5 ossewagens
2 paardewagens
2 dek stoelen
1 slijp steen
5 agterploegen met 2 voorstellen
1 eg met yzere tanden
een partij rommeling
1 kar
2 vaten met wat teer
1 kist met timmermans gereetschap
6 oude vaten
2 balijs
1 kas met sout
10 sijldoekse sacken
1 klok
1 partij ijzerwerk

Beestiaal
10 paarden
373 schapen
12 varkens

Slaven
1 jonge gen:t Antony van Batavia
1 jonge gen:t Abram van Batavia
1 jonge gen:t Barent van Balij
1 jonge gen:t Alexander van Madagascar
1 jonge gen:t April van Mallabaar
1 jonge gen:t Valentijn van Rio de la goa
1 jonge gen:t Bastiaan van Bengalen
1 jonge gen:t Agielis van de Cust
1 jonge gen:t Ventura van Bengalen
1 jonge gen:t Lucas van Madacascar
1 jonge gen:t Jacob van Batavia
1 jonge gen:t Arent van de Caab gehoort aan Jan van Nieuwkerken
1 jonge gen:t Januarij van Madagascar aan P:r van Nieuwkerken
1 jonge gen:t Tezan van Madras aan Barent van Nieuwkerken
1 jonge gen:t Celedon van de Caab aan Daniel Walters
1 jonge gen:t September van de Caab aan Nicolaas Walters
1 jonge gen:t Februarij van de Caab aan Stephanus Walters
1 meijt gen:t Leijs van de Caab
1 meijt gen:t Silvia van de Caab
1 meijt gen:t Flora van de Caab
1 meijt gen:t Sara van Madagascar
1 meijt gen:t Leijsjen van de Caab
1 meijt gen:t Delila van de Caab
1 meijt gen:t Christijn van de Caab
1 jongetje gen:t Arij van de Caab
1 meijt gen:t Diana van de Caab met haar jongste kind gen:t Adam gehoort aan Gerrit van Nieuwkerken

aan contanten in den boedel gevonden een somma van ’t seventig rijksdaalders segge rd:rs70

Inkomende schulden
van Jochem Scholts ƒ300 op intrest volgens obligatie
van Gerrit van Wijk ƒ1000 op intrest volgens obligatie
van Jan Nieuwenhuijs ƒ300 op intrest volgens obligatie
van Willem Stolts ƒ200 op intrest volgens obligatie
van Jan Jacobsz: ƒ481 p:r resto van sekere custing

Van mons:r Ab:m Cloppenburg ƒ1601 over als volgt
ƒ
voor 15 1/2 legg:s wijn a ƒ100 ider 1550
voor 1 lam tot 3
voor 1 halv aam blomkool tot 24
voor 2 halv soute kool tot 24

van s:r Hend:k Oostwald Eksteen ƒ216 voor 8 beesten
van Nicolaas van de Westhuijsen ƒ97 p:r resto van de erfportie van d’ overledene Pieter van de Westhuijsen
van Daniel Walters ƒ159 over geleend gelt
van Jan Schaarl ƒ27 volgens schultboek
van Willem Fransen ƒ15 volgens schultboek
van Johannes Franken ƒ[ ..... ] volgens schultboek
voor Gerrit van Niewkerken ƒ554:15 over als volgt
voor 1 jonge gen:t Koridon van Madagascar tot ƒ360
volgens schultboek ƒ194:15

Lasten des boedels
aan Berhardus van Nieuwkerken ƒ5519:19 sijnde sijn vaders erfportie waarop ontfangen heeft ƒ222

Op de beide plaasten de Drogevallij en Hoorenbos
6 tafelties
5 stoelen
10 tinne borden
2 theeketels en 1 strijkijzer
14 tinne lepels
3 rackjes
7 porcelijne borden
8 porcelijne schotels
6 water emmers
2 water halvamen
1 balijtje
2 hakborden met messen
2 roosters
3 koekepannen met een Chinees pannetje
5 ijzere potten
2 schuijmspanen
2 tangen, 2 asschoppen en 2 vleesvorken
4 houte bakken
1 zaag, 1 avegaar en 1 hamer
2 bijlen met 1 dissel
2 coornschoppen
6 ledige vaten
2 schoorsteenlampen met een treeft
21 ledige sakken
4 ledige kisten
2 banken
1 schepel met een traanpot
2 eggen
3 graven
4 picken
1 partij houwtwerk
2 ploegen
1 partij touwwerk
1 karn met een paardetuijg

Beestiaal
37 runderbeesten
720 schapen
11 paarden

Slaven
1 jonge gen:t Silvester van Madagascar
1 jonge gen:t Isack van Madagascar
1 jonge gen:t Aug:s van Mallabaar
1 jonge gen:t Job van Maccasser
1 jonge gen:t Andries van Batavia
1 jonge gen:t Rantom van Bengalen
1 jonge gen:t Februarij van Bengalen
1 jonge gen:t Hans van Mallabaar
1 jonge gen:t Thomas van Mallabar
1 jongetje gen:t Paul van de Caab

Aldus g’inventariseert so aan de Tijger Bergen en Paarde [Bergen] op de plaatsen voorsz: op den 13, 14 en 16 Augustus 1734.

Gecommitteerde Weesmeesteren: P: Artoijs, O:f de Wet

G:t v:n Nieukerken, Johannis v: Nukerk, Pieter van Nieukerke, Barhardus van Nieukerken

Mij present: J:b Lever, Secretaris