Masters Of the Orphan Chamber

Testator(s):
Barbara Theresia de Savoije

6 Januarij 1729

Inventaris van alle sodanige goederen, roerende en onroerende, als ’er sijn naargelaten en met ’er dood ontruijmt bij Barbra Theresia de Savoije, laast wed:e den burger Elias Kiena, ten voordeelen van

haar twee meerderjarige kinderen gen:t Ernst Christiaan en in voorig huwelijk bij haar eerste man Christiaan Elers verwekt
Christina Eelers
en haar drie minderjarige kinderen met namen Magadalena oud 20 bij haar laaste man bovengen:e Kiena in huwelijk geprocreeert
Ab:m Nicolaas oud 18 en
Susanna oud 15 jaren

door d’ ondergetekende gecommitteerde Weesm:n ter presentie van de mondige erfgenamen opgenomen, namentlijk

Een huijs en erf staande ende gelegen in de Tafelvallij
een plaats ofte hoffstede gelegen aan de voet van de Windberg, onder ’t Caabs district gen:t de Sonnebloem.

Op voorsz: plaats

In ’t huijs
2 kadels daarop
2 beddens
3 peuluws
2 kussens
2 combaarssen
1 schotelrak daarop
5 schotels tinne
1 tinne kom
20 tinne borden
11 tinne lepels
1 tinne kommetje
2 tinne trekpotten
1 tinne zoutvat
3 ijzere vorken
12 porcelijne schotels
23 porcelijne borden
1 theerackje daarop
18 pieringtjes porcelijne
15 kopjes porcelijne
5 porcelijne spoelkommen
8 verlakte backjes
12 gesort:e schilderijtjes
1 vierkant en een rond spiegeltje
1 kap stockje en een pijpe rackje
1 lepel rackje
1 blick schopje met een stoffer
1 schrijfleij
10 boeken
1 borde rak met 9 drinkglasen
2 etens kasjes
3 blicke trommeltjes
5 lode doosjes
1 koper schenkbort
1 koper koffij kan
3 koper theeketels met een ijzere confoor
2 koper kandelaars en een snuijter
1 kopere peperdoosje met een kopere tregtertje
1 ovaal tafelblat
2 vierkante tafeltjes
1 combuijs tafeltje
16 stoelen
24 zijldoekse sacken met 5 mud garst en eenige thuijnzaden
4 halve leggers met wijn
1 bier vat met wijn
1 aam met azijn
1 ledige halve legger
2 vaten met zout
3 kopere en een blicke tregters
1 ijzere slagroe
1 ijzere brandijzer
1 kopere verlaat en een bier kraan
4 ledige halvamen
1 ledige ankertje
3 ledige leggers
5 ledige biervaten
2 vaten met teer
2 vaten met wat traan
1 koper fonteijntje met een koper bekken
1 kist met wat zout
2 rijst blokken met een stamper
1 partij thuijngereetschappen
1 partij oude zijldoekse zacken
2 visvaten
2 kisten waarvan een met timmermans gereetschap
1 partij losse planken
3 thuijn gieters
2 kopere visch keteljes
1 kopere kastrol met zijn dekzel
2 kopere confoortjes met een strijkijzer
2 kopere souspannetjes en een kopere beker
1 kopere koekepan
4 ijzere potten
1 treeft en 2 roosters
1 asschop, tang en schoorsteenketting
1 schuijmspaan, 1 vleesvork en 2 kapmessen
1 waterhalvaam
3 wateremmers
2 hakmessen met een blok
1 hakbort
2 koornseven
1 visegen en een setnet
1 hangmat
10 paardetuijgen
2 paardewagens
1 osse wagen
1 karn
1 partij houtwerk
1 partij rommeling
1 ploeg met zijn toebehoren
1 eg met ijzere tanden
1 parsbalij
1 bank
2 slonsjes
1 kit met kopere banden
2 teerputsen
1 slijpsteen
1 burrij
1 partij ongedorste tarw
1 partij ongedorste garst

Beestiaal
336 schapen
83 bocken
11 beesten
5 paarden

Lijfeijgenen
1 jonge gen:t Abraham van Bengalen
1 jonge gen:t Paul van Ceijlon
1 jonge gen:t Joris van Bengalen onder de kinderen verdeelt
1 jonge gen:t Abraham van Ceijlon
1 jonge gen:t Cupido van Bengalen onder de kinderen verdeelt
1 jonge gen:t Wimpje van Mallabar
1 jonge gen:t Leander van Bougis
1 jonge gen:t Coridon van Ternaten
1 jonge gen:t Josep van Mallabar
1 jonge gen:t tus van Mallabar

In het huijs aan de Caab

In de kamer aan de linkerhand
1 kist met koper beslag, daarin onder de kinderen verdeelt
12 stucken neusdoeken
3 bedde teijken
3 bedde peuluws
3 bedde kussens
3 soesjes
6 sprijen chitse
3 Zuratse chitsen
2 witte gingams
4 paar zijde koussen onder de kinderen verdeelt
2 rollen gebloemde damasten
15 rollen taftas
2 halve rollen taftas
3 Kust chitsen
26 zilvere lepels onder de kinderen verdeelt
12 zilvere vorken onder de kinderen verdeelt
6 zilvere confituur lepeltjes
6 zilvere confituur vorkjes
3 paar zilvere gespen
2 paar zilvere broeksknopen
2 zilvere snuijfdoosjes
4 zilvere haarnaalden
1 zilvere schuijmspaantje en 1 zilvere roostertje
2 zilvere tashaaken met een zilvere beugel
1 zilvere bel
1 zilvere kettingje met een zilvere signet
1 zilvere rottang knop met een zilvere lampje
1 zilvere mosterpot daarin 144 zilvere knoopjes
3 zilvere zoutvaten
1 zilvere bekertje
11 goude knoopjes
8 goude ringen waaronder een met een steentje
1 goude halsslootje
1 coret speldebackje
5 chitse japponnen
11 chitse en damaste rokken
8 chitse cabaijen
1 kiate linnenkas, daarin
17 vrouwe chitse en wolle rokken
3 vrouwe cabaijen
4 vrouwe zijde samaaren
1 vrouwe zijde japon en 2 vrouwe rokken
1 bondeltje met kindergoet
50 bed lakens
19 tafel lakens
214 servetten
42 slopen
14 chitse slopen
27 vrouwe hemden
34 bonte neusdoeken
8 paar vrouwe handschoenen
5 paar vrouwe lobbens
2 gaase neus doeken
14 trekmutsen
3 cornet mutsen
25 handdoeken
1 stel porcelijne Japance kaspotten
3 porcelijne kommetjes, met haar dekzels en schoteltjes
11 porcelijne kaspotjes en 2 bekertjes in soort
6 schilderijen met lijsten en 2 klijne in soort
1 verlakt theebackje
9 porcelijne schotels
2 porcelijne spoelkommen
2 porcelijne leeuwtjes
1 kistje daarin
52 lb ruwgaarn
1 ledikant met sijn behangsel daarop
1 bed
1 peuluw
4 kussens onder de kinderen verdeelt
1 combaars
1 chitse spreij
1 glase kan
1 spiegel met een swarte lijst
2 blakers
2 glase flesjes
1 ovale tafel met een sprij
2 vierkante tafel
1 kapstokje
2 kleerborstels
1 swart ebbenhout kistje
1 knaap, daarop 2 Bijbels met koperbeslag
1 verkeerbort met schijven
12 stoelen met haar kussens
1 lessenaar
4 gerridons
3 venstergardijnen met haar valletjes

In ’t camertje aan de regterhand
1 glase kasje daarin
1 partij lovertjes
9 packjes weije kammen
24 klijne cammetjes
15 packjes kaarten
1 [packjes] vingerhoeden
9 stuckjes zijde lint
1 packje zijde veters
2 packjes gaaren veters
122 packjes ruw gaarn
een partij losse strenge ruw gaarn
een partij grove bant
2 Tutucor: chitsen
2 stuckjes gestreept Frans linnen
2 stuckjes wit gekepert linnen
1 doosje met wat grove kant
1 doosje met wat naalde en spelden
1 bosje valse peerlen
1 stuk stofje
6 stuk drongam
2 stuk neus doeken
1 stuk celas
1 packje kopere knopen
1 lapje blaauwe zijde neus doeken
7 schaartjes
1lb wit fijn gaarn
1 paar rode zijde koussen
1 zilvere lepel onder de kinderen verdeelt
2 zilvere vorkjes
2 zilvere gespen
2 doosjes met eenigh zijde en gaarn
1 glase kas daarin
7 stucken en 2 lappen blaauw zijldoek
4 stucken en 1 lappen blaauw guinees
1 blaauw baftas
3 stukken wit guinees
8 stukken zeijldoek met een [stukken] lap
1 lap gestreept bethielles
1 fijn caatje
2 percallen
2 photassen
3 stucken fijn guinees
5 chitse sprijen
10 bladen chitse stoelkussens
2 grove chitsen met een lap
2 rolletjes Chinees blaauw gekepert
1 spiegel met een swarte lijst
1 stuck ongebleekt linnen
1 bondeltje buijl gaas
1 lap rood trijp
2 stuckjes en 1 lap trilje
eenige lappen linnen
7 paar mans koussen
1 doos met een partij los gaarn
1 boekekasje daarin
15 trekpotten
2 porcelijne spoelkommen
1 porcelijne schotel
2 kokers met 12 messen
1 theerackje met eenige glase drinkglasen en 2 glase flesjes
1 borde rack daarop
6 porcelijne schotels
12 porcelijne borden
9 porcelijne spoelkommen
1 verrekijker
6 houte armpjes
4 thebackjes
1 spiegel met een swarte lijst
1 ovale tafel
1 vierkant tafel
1 ijzere el
1 rond spiegeltje
1 pijpe rackje met een ganse bort
2 blicke tregters en een schilderijtje
1 kadel daarop onder de kinderen verdeelt
1 bed
2 peuluws
2 kussens
1 combaars
1 bed onder de kinderen verdeelt
1 peuluw
6 kussens
1 combaars
12 stoelen
3 stoelenkussens
7 stooven
1 Japans scheerbekken
1 kapstokje
1 suijker schaar

Aan contanten in den boedel gevonden een somma van drie en twintig duijsent seshondert en dertig guldens, segge ƒ23630

In het voorhuijs
12 gesort:e tinne schotels
16 tinne borden
6 tinne zoutvaten
3 tinne commetjes
1 tinne trekpot
11 dozijn tinne lepels
6 kopere kandelaars
3 kopere tafelschelletjes
2 kopere blakers
2 kopere lampjes
2 kopere schalen met balancen en een stel kopere gewigt
2 pakkjes hottentots koralen
1 partij messen met pokhoute heften
1 partij houte bakkers vormen
3 nieuwe hoeden
2 ijzere balancen
4 klijne kopere schaaltjes met een balansje en wat pijlgewigt
2 avegaars
3 stoffers
2 kapstockjes
5 witquasten
2 glase borstels
4 blicke trommels
3 lode doosen
1 partij rommeling

In het agter opkamertje en het voorkamertje
4 kadels daarop onder de kinderen verdeelt
4 beddens
4 peuluws
14 kussens, af 9
9 combaarssen in soort, af 2
1 klijn kasje
4 schilderijen in soort
1 kap stok
1 mand met boeken
1 boekerack
1 borde rack met 18 porcelijne borden
1 porcelijne trekpot en twee porcelijne zoutvatjes
2 porcelijne bloempotjes
1 aardse trekpot
1 kleerkas
1 paruijke met een mutse bol
1 vierkant spiegel

In het agtervoorhuijsje
1 groote ijzere balans met houte schalen en een partij lootgewigt
een partij ledige bottels
een partij ledige flessen
16 porcelijne bottels
1 grote porcelijne kom met een dekzel
5 aarde potten
1 keldertje met 5 flesjes
1 partij koper en ijzerdraat

In de bakkerij
1 koper fontaintje met sijn bekken
3 koper en 1 ijzere koekepannen
1 koper deurslag
1 koper poffertjes pan
4 koper staartpannetjes
2 koper raspen
1 koper vulnis schopje en een koper schuijmspaan
6 koper visch ketels waaronder 4 met dekzels
2 koper koffij kannen
3 koper kandelaars
5 kopere strijkijzers
3 kopere viertestes
4 kopere snuijters
1 kopere lampet en schotel
2 kopere bekkens
1 kopere slamantje
2 kopere peperdoosjes
1 kopere pot
6 kopere bekers
1 kopere vijsel en een stamper
3 kopere theeketels
1 kopere doofpot
10 tinne schotels
3 tinne schenkborden
10 tinne borden
1 tinne souplepel
9 tinne lepels en 1 zoutvat
10 ijzere vorken
21 porcelijne schotels
40 porcelijne borden
4 porcelijne kommen
3 porcelijne trekpotten
2 porcelijne en 1 Keulse botter potten
2 houte lepelracken
1 doosje met messen
2 blicke lampen
1 blicke pannetje en een slonsje
2 uurglasen
1 blicke gieter met een houte arm
9 ijzere potten
1 grote pottebank
3 ijzere roosters
1 ijzere treeft
1 ijzere tang en 1 asschop
1 ijzere vork en 1 schopje
1 ijzere hakmes en 1 hakbort
3 ijzere schoorsteenkettings
1 partij bakkers gereetschap
3 kapmessen
3 hamers
1 ijzere balans met houte schalen en eenig loot gewigt
1 ijzere en 1 kopere braadpan
2 kaarsladen
1 water martevaan
4 wateremmers
2 waterhalvaams
2 baktroggen
2 kombuijstafels
1 theetafeltje
3 meel siften

Op de plaats
6 vaten met boter
1 [vaten] met vet
5 ledige kelders met flessen
1 kistje met ledige bottels
11 Keulse kannen
4 carbassen
1 balans met houte schalen
1 ledig halvaam
1 ledig kist
1 koper bekken en een koper bekertje
3 ledige vaatjes
1 partij rommeling
2 grote ledige botervaten
1 koper Chinees pannetje en een keteltje
3 sacken met wat zout
1 vleeskroon
2 ladders

Op solder
3 kopere taartepannen met haar dekzels
3 kopere kastrollen met dekzels
2 kopere stoofpannen, een met een dekzel
1 kopere grote hamketel
1 kopere theketel en 2 confoors
2 kopere bierketels
1 kopere vischketel
1 kopere staartpan
3 kopere quispedoors
1 kopere tang en asschop
1 kopere bekken
1 kopere oestersplaat
1 kopere schuijmspaan
2 kopere dompertjes en een kopere suijnigje
1 kopere slonsje en een kopere lamp
2 kopere en 1 blicke lantaarns
3 kopere strijkijzers
2 kopere viertesjes
2 kopere braadpannen
1 kopere emmer
1 kopere beker
2 tinne schotels
1 tinne steekbekken
1 tinne camerpot
1 tinne kan met 1 dekzel
1 metaale trekpot
1 ijzer Chinees pannetje
1 ijzer rooster, tang en asschop
1 ijzer lepel, schopje en 2 kapmessen
1 ijzer hakmes en 5 blicke worsthorentjes
1 ijzer staander
3 ijzer treeften
1 blaasbalg
2 koornseven
2 kadels
2 hevels
6 grote manden
2 stilletjes
17 copere platen
3 kelders met flessen
10 mud tarw met sacken
203 zijldoekse sacken
1 braad spit met voeten
2 sacken met wat bonen
8 sacken met rogge meel
15 sacken met seemelen
7 sacken met tarwe meel
1 partij oude zijldoekse sacken
1 groot tafelblad
1 partij losse planken
1 partij sparren
1 partij vloerstenen
1 partij ijzere hoepels
1 rol kooij
1 buijl kist
6 koornschoppen
1 schepel
1 ladder
2 sakken met garst
1 partij touwerk
2 cannassers en 2 sacken met coffijbonen
2 ledikanten
1 rol en 4 lappen zijldoek
4 cannassers poeijerzuijker
2 klijne cannassers theezuijker
1 balij groene thee
3 sacken met veeren
1 partij houte lepels
1 cannasser met spoelkommen
3 manden en 1 kasje met pijpen
1 kas met bierglasen
1 kas met gesort: drinkglasen en lampen
1 kas met wat tiggelsteentjes
5 porcelijne camerpotten
12 porcelijne schotels
3 grote vad: aarde schotels
5 Delfse kommetjes
2 kasje met glase ruijten
1 voet van een tafel
1 mud vogelsaat
1 partij loot
1 tabaksbort met sijn mes
1 bijl en trekmes met een hamer
1 kas met seep
1 kisje met wat ijzerwerk
1 sak met wax kaarssen
1 vatje met stijfzel
2 [vatje] met potas
79 ijzere egtanden
12 bijlen en 2 picken sonder steelen
3 ploegscharen met een graaff
1 kist daarin
12 kopere kandelaars
4 kopere blakers
6 kopere tabaks koonfoortjes
6 kopere snuijters
1 kopere sla emmer
2 kopere deurslagen
1 kopere lepel met een schuijmspaan
1 kopere vijsel met een stamper
1 kopere koffij kan met een staartpannetje
2 raspen
9 tinne schotels in soort
49 tinne borden
2 tinne kommen
1 tinne camerpot en 1 tinne zoutvat
2 kaarsladen
1 partij aardewerk
1 verkeerbort met schijver
1 mand met een partij theegoed en drinkglasen
2 pijpemandjes met een partij theegoed
1 kistje met 91 Chinees Japance borden
1 partij rottang
1 partij houwtwerk
1 partij rommeling

Inkomende schulden volgens schultboek
Rdrs:
van Johannes Ras 97:46
van Johannes van Helsdingen 66:32
van Jacob Maurits 50:--
van Theunis Bota 90:6

Lijfeijgenen
1 jonge gen:t Isack van Bengalen onder de kinderen verdeelt
1 jonge gen:t Cromwel van Ternaten
1 jonge gen:t Aron van Maccasser
1 jonge gen:t Pieter van Mallabar onder de kinderen verdeelt
1 jonge gen:t Hend:k van de Caab
1 meijt gen:t Janne van de Caab
1 meijt gen:t Marie van de Caab onder de kinderen verdeelt
1 meijt gen:t Truij van de Caab
1 meijt gen:t Alida van Java
1 meijsje gen:t Rachel van de Caab

Aldus g'inventariseert aan Cabo de Goede Hoop 6, 7, 8 en 10:e Januarij 1729.

Gecommitteerde Weesm:ren: O:f de Wet, G: la Febre

E:C: Elers

Christina Eelers

Mij present: J:b Lever, Secretaris