Masters Of the Orphan Chamber

Testator(s):
Barbara Theresia de Savoije

16 Januarij 1729

J:s de Grandpreez

Inventarisie van sodanig beestiaal en eenig bouwgereetschap goederen etc:a als ’er door de ondergetekende gecommitteerde Weesmeesteren gevonden sijn op de plaats van den burger Ernst Christiaan Eelers gelegen aan de Piquet Bergen gen:t de Rietfontain toebehorende sijn overledene moeder Barbara Theresia de Savoije laast wed: den burger Elias Kina, namentlijk

20 mud tarw
1 boter karn
3 ledige oude vaten
een wijnig bouw en timmermans gereetschap
12 oude zijldoekse sacken
4 water emmers
2 ijzere potten
1 thee ketel
1 kopere koekepan
1 tinne kom
3 tinne borden
1 ijzere schuijmspaan
1 ijzere vork
2 houte lepels
1 boter mout
3 klijne baletjes
1 ijzere schoorsteenlamp
1 tafeltje
1 ledige kist
1 oude back kist
1 oude ploeg
1 osse wagen

Beestiaal
89 runderbeesten
311 schapen
22 bocken
3 paarden

Lijfeijgenen
1 jonge genaamt Fredrik van Tranquebar
1 jonge gent. Ossendaal van Coutchin
1 jonge gent. Adriaan van Ceijlon
1 jonge gent. October van Mallabaar
1 jonge gent. November van Mallabar
1 jonge gent. Titus van Mallabar

Aldus g'einventariseert aan de Piquet Bergen op de plaats voornt: den 16:e Januarij 1729.

Gecommitteerde Weesmeesteren: O:f de Wet, G: la Febre

E:C: Elers

Mij persent: J:b Lever, Secretaris

De volgende goederen aan Ernst Christiaan Eelers bij taxatie overgedaan, als

ƒ
20 mud tarw a ƒ 5 ’t mud 100
1 boter karn en 3 oude vaten tot 7
een wijnig bouw en timmermansgereetschap 15
12 oude sijldoekse sacken
4 wateremmers tot 6
2 ijzere potten tot 8
1 theeketel met 1 kopere koekepan tot 5
1 tinne kom te samen 5
3 tinne borden
1 ijzere schuijmspaan
1 ijzere vork
2 houte lepels tot 2
1 boter mout
3 klijne baktjes
1 schoorsteenlamp
1 tafeltje tot 5
1 ledige kist
1 oude back kist
1 oude ploeg tot 12
ƒ165