Masters Of the Orphan Chamber

Testator(s):
Barbara Theresia de Savoije

16 Februarij 1729

Verdeeling der natenoemene goederen uijt den boedel van wijle Barabra Theresia de Savoije laast wed: den burger Elias Kiena, door d’ ondergetekende gecommitteerde Weesmeesteren aan haar ondertenoemene kinderen ten hare versoeke overgegeven en ter hand gestelt, namentlijk

Voor Susanna Kiena
1 kornet muts
1 neusdoek met kant
1 paar lobben
4 trekmutsen
2 paar handschoenen en een sintuur
9 vrouwe hemden
10 vrouwe rokken
5 vrouwe japonnen
1 vrouwe cabaaij
2 vrouwe zamaaren
11 bed en 5 tafellakens
1 bondeltje met kindergoet
42 servetten en 5 handdoeken
10 kussen slopen en 7 neusdoeken
5 zilvere lepels en 2 zilvere vorken
2 zilvere confituur lepeltjes en 2 zilvere vorken
2 zilvere haarnaalden en een zilvere bel
1 zilvere zoutvat
2 paar goude knoopjes
2 goude hoep ringen
1 bed
1 peuluw
4 kussens
1 combaars
1 kadel
1 meijt genaamt Alida van Java
1 mijsje genaamt Rachel van de Caab

Voor Magdalena Kiena
1 kornet muts
1 gase neus doek
1 paar lobbens
3 paar handschoenen
5 trekmutsen
9 vrouwe hemden
10 vrouwe rocken
1 vrouwe cabaij
5 vrouwe japponnen
5 vrouwe zamaar
11 bedlakens
4 tafellakens
42 servetten
5 handdoeken en 12 kussen slopen
7 neusdoeken
6 zilvere lepels en 2 zilvere vorken
2 zilvere confituur lepeltjes en 2 zilvere vorkjes
1 silvere haarnaald en 1 silvere zoutvat
1 goude ring en 1 goude halsslootje
1 bed
1 peuluw
4 kussens
1 combaars
1 kadel
1 slavin gen:t Truij van de Caab

Voor Christina Elers
1 kornet muts
1 gase neus doek
3 paar handschoenen
2 paar lobbens
5 trekmutsen
4 japponnen
2 cabaaijen
9 rocken
1 zamaar
9 hemden
16 bedlakens
15 tafellakens
12 kussens slopen
5 handdoeken
43 servetten
7 neusdoeken
5 zilvere lepels en 2 zilvere vorken
2 zilvere confituur lepeltjes en 2 zilvere vorken
1 zilvere haarnaald met een zilvere tas beugel en een zilvere haak
1 zilvere mostertpot
1 zilvere schuijmspaantje en een zilvere roostertje
2 paar goude hoepringen met een coret speldebakje
1 bed
1 peuluw
4 kussens
1 combaars
1 kadel
1 slavin gen:t Maria van de Caab

Voor Abraham Nicolaas Kina
42 servetten
5 handdoeken
7 neusdoeken
11 kussen slopen
12 bed lakens
4 tafellakens
2 paar zijde koussen
2 paar zilvere gespen en 1 paar zilvere broekx knopen
43 zilvere knoopjes
6 zilvere lepels en 3 vorken
2 paar zilvere gespen en 2 zilvere snuijfdoosjes
1 paar zilvere broeksknopen
1 zilvere rottangknop met een silvere bekertje
3 goude hemdknoopjes
1 goude ring met een steen
1 zilvere kettingje met een zilvere lampje
1 bed
1 peuluw
5 kussens
1 combaars
1 cadel
1 jonge gen:t Pieter van Mallabar

Voor Ernst Christiaan Eelers
43 servetten
5 handdoeken
7 neusdoeken
11 kussen slopen
10 bed lakens
5 tafellakens
2 paar zijde koussen
1 paar zilvere gespen en 1 paar zilvere broeks knopen
101 zilvere knoopjes
2 paar zilvere gespen
1 paar zilvere broeksknopen
1 zilvere tas haak
5 zilvere lepels en 3 zilvere vorken
1 zilvere confituur vorkje en een zoutvat
2 paar goude hemdknoopjes
1 zilver zignet
2 goude ringen
1 bed
1 peuluw
4 kussens
1 combaars
1 kadel
1 jonge genaamt Hend:k van de Caab

Aldus verdeelt en aan d’ erfgename overgegeven den 16:e Februarij 1729.

Gecommitteerde Weesmeesteren: O:f de Wet, J: Blanckenberg

Voor den ontfangst: E:C: Elers

Voor mij en voor de onmondige Christina Eelers

Mij present: J:b Lever, Secretaris