Masters Of the Orphan Chamber

Testator(s):
Wilhelmina de Wit

21 Junij 1727

J:s de Grandpreez

Verdeeling van sodanige goederen als uijt den boedel van wijle Wilhelmina de Wit, huijsvrouw van den burger Jacob Pleunis, onder haar naargelatene soon Johannes Pleunis en dogters dogtertje Elisabeth Morkel mitsgad:s haar voorn: man, door de ondergetekende gecommitteerde Weesmeesteren op haar versoek heden in vergadering van Heren Weesm:en gedaan, sijn verdeelt geworden en aan ieder ter hand gestelt, so als hier vervolgens wert aangewesen, te weten

Voor Jacob Pleunis
9 chitse cabaijen
9 chitse rocken
1 wolle rock
3 zijde rocken
1 zijde samaar
23 vrouwe hemden
93 servetten
54 linnen neusdoeken
2 vrouwe mutsen met kanten
20 trekmutsen
7 halfjes
9 nagtmussen
3 paar vrouwe handschoenen
5 waaijers
2 paar vrouwe lobbe
103 slopen
44 slaaplakens
2 vrouwe hemdrokken
12 voorschoten
5 tafellakens
6 paar koussen

Voor de soon Johannes Pleunis
4 chitse cabaijen
4 chitse rocken
1 wolle rock
2 seijde rocken
12 vrouwe hemden
46 servetten
28 linnen neusdoeken
1 vrouwe muts met cant
10 trekmutsen
3 halfjes
5 nagtmutsen
2 paar vrouwe handschoenen
2 waaijers
1 paar vrouwe lobbe
1 crippe cabaij band
52 slopen
23 slaaplakens
1 vrouwe hemdrock
6 voorschoden
2 tafellakens
2 zijde halsdoeken
1 cintuur met 1 stale gesp
1 swarte caper
3 paar koussen

Voor de dogter, en het geene aan haar vader Philip Morkel is ter hand gestelt
4 chitse cabaijen
4 chitse rocken
2 zijde rocken
1 zijde samaar
12 vrouwe hemden
46 servetten
28 linnen neusdoeken
2 vrouwe mutsen
10 trekmutsen
3 halsjes
5 nagtmussen
1 paar vrouwe handschoenen
3 waaijers
2 paar vrouwe lobbe
1 crippe cabaijband
52 slopen
23 slaaplakens
2 vrouwe hemdrocken
6 voorschoden
2 tafellakens
1 sijde halsdoek
1 cintuur met 1 stale gesp
1 swarte caper
3 paar koussen

Aldus verdeelt en overgegeven aan Cabo de Goede Hoop den 21:e Junij 1727.

Gecommitteerde Weesmeesteren: C: Brand, D:l Pfeil

Jacob Pleunes, J:s Pleunes, Philip Morkel

Mij present J:b Lever, Secretaris